Kandidaat provinciaal voorzitter JONG CD&V

Hallo Antwerpen, van de Schelde tot diep in de prachtige Kempense bossen, Van de Mechelse Sint-Romboutstoren tot de uitgestrekte Kalmthoutse hei. Verspreid over de hele provincie vind je tal van jonge politieke talenten terug. Een team dat ik graag de komende drie jaar wil coachen als Provinciaal voorzitter van JONG CD&V.

De voorbije jaren heeft JONGCD&V provincie Antwerpen heel wat moois op poten gezet: de valentijnsweekends met top vorming, fantastische feesten op de Antwerp Pride, het bruggen slaan naar verschillende gemeenschappen en twee mooie campagnes met als gevolg een Vlaams Parlementslid, een eerste opvolger federaal en tal van jonge schepenen en raadsleden. Die lijn moeten we verder zetten.

Maar in 2019 merkten we ook dat er heel wat uitdagingen ons te wachten staan. Als kandidaat wil ik daar mee aan de kar trekken om het tij te keren. Ik wil daartoe jongeren sterker in hun lokaal netwerk en de partijwerking zetten door een mooi uitgewerkt vormingsaanbod dat naast politieke vorming ook focust op leiderschap.

Zo kan er een nieuwe generatie opstaan die opnieuw kan tonen wat Christendemocratie echt is.

Een Tsjeef staat niet alleen. Verspreid over de hele provincie vind je tal van jonge politieke talenten terug. (Net niet) verkozen, de eerste keer een mandaat opnemend als gemeenteraadslid of schepen of geëngageerd in de werking. Als provinciaal jongerenvoorzitter wil ik hen samenbrengen om expertise en ervaringen uit te wisselen om hen zo nog meer uit hun engagement te laten halen voor zichzelf en hun lokale afdeling, gemeente en middenveld.

Als pragmatisch ingenieur en jeugdwerker kies ik voor een directe aanpak. We vliegen erin met straffe vorming, brainstorms en bovenlokale acties en her en der een legendarisch feestje.

Aan de horizon is al een oranje gloed te zien. Wie doet er mee?

Soms leeft er het gevoel dat het bovenlokale een ver van mijn bed show is. Niets is minder waar. Een hecht netwerk maakt het verschil tussen een geslaagde en een niet-geslaagde provinciale werking. Dus let’s get in touch. Heb je een vraag voor mij, wil je meer weten over mijn plannen voor JONG CD&V Provincie Antwerpen of heb je een idee?

    Tot snel!