JONGCD&V Wilrijk vreest dat de Groenenborgerlaan zal veranderen in de Borgerlaan.

De uitvoer van het masterplan-deelproject ‘Groenenborgerlaan’ bedreigt het groene karakter van de Groenenborgerlaan. Eén van de mooiste lanen van Wilrijk in het midden van woon- en parkgebied moet op de schop:  25% van de bomen op de Groenenborgerlaan verdwijnt, 5 van de 7 meter brede groene middenberm wordt omgevormd tot ‘groen’ beton. Buurtbewoners willen meedenken aan een oplossing, maar worden afgewimpeld. JONGCD&V Wilrijk vreest dat nieuwe straatnaambordjes ‘Borgerlaan’ besteld moeten worden.

In 2017 wordt de laatste hand gelegd aan de Districtenroute. Als deel van het Masterplan 2020 dat de Antwerpse mobiliteitsknoop dient te ontwarren voorziet de Districtenroute in een (nieuw) fietstraject dat van Hoboken tot Ekeren door de verschillende Antwerpse districten loopt. De Groenenborgerlaan in Wilrijk is een van de straten die in dit kader van een nieuw fietspad wordt voorzien.

Hoewel de uitbreiding van de bestaande fietsinfrastructuur op zich enkel kan worden toegejuicht, vormt de inspraak van buurtbewoners eens te meer een pijnpunt. Uit de plannen voor de heraanleg van de Groenenborgerlaan blijkt dat niet enkel een fietspad wordt aangelegd, maar dat een groot deel van de groene middenberm, inclusief bomenrij, dient te wijken voor extra brandweerstroken. Buurtbewoners vrezen voor het groene karakter van hun straat. Bij het Antwerpse schepencollege, bevoegd voor afgifte van de stedenbouwkundige vergunning, vinden ze echter geen gehoor.

Thijs Van den Brande, voorzitter JONGCD&V Wilrijk, vat het samen: “In plaats van de realiteit onder ogen te zien – de brandweer heeft andere routes – werd gekozen voor het typische straatbeeld van de groene laan op te offeren zonder daarbij zelfs de buurt te willen betrekken.”

[osm_map_v3 map_center=”51.174,4.405″ zoom=”14″ width=”100%” height=”250″ post_markers=”1″]
Thomas Mees, buurtbewoner en bestuurslid van JONGCD&V Wilrijk, gaat verder: “Onze straat is voornamelijk een woonstraat en kan momenteel net het verkeer aan. Er is steeds een vlotte samenloop van fiets- en autoverkeer en geen echte verkeersproblemen.  De bouwaanvraag voor de heraanleg was dan ook geheel onverwacht”.

Dat het project ook nog eens de middenberm en de daarbij horende bomen opoffert om de doorgang voor de brandweer te verzekeren, verrast de buurt nog meer. “De brandweer rijdt maar aan één zijde van de straat, de zijde waar het verkeer steeds vlot verloopt, en dan nog slechts uiterst zelden. Extra vluchtstroken aanleggen die de bomen beschadigen en het zicht aantasten is dan ook “met een kanon op een mug schieten”. Een gevoel dat Thomas deelt met de 59 andere gezinnen die samen het bezwaarschrift indienden.

Thijs Van den Brande besluit: “Misschien moet het Antwerps schepencollege dat aan dit plan halsstarrig vasthoudt, eens echt naar de buurt luisteren en samen zoeken hoe ze het uitzicht kunnen behouden.”  Op dit moment wordt de hamvraag, namelijk of het project, in de vorm waarin het nu voorligt, hier echt wel nodig is, volledig uit de weg gegaan en de argumenten van de buurt worden afgewimpeld zonder een echte motivering.

“Deze casus is symptomatisch voor wat er in Antwerpen fout loopt op gebied van infrastructuurwerken. De overheid moet in dialoog durven treden met de buurtbewoners. Zonder deze dialoog kan men ook geen duurzaam draagvlak verwachten, wat JONGCD&V Wilrijk jammer vindt met de vele uitdagingen op het vlak van mobiliteit die Wilrijk de komende jaren te wachten staan”.

 

 

Over JONGCD&V Wilrijk
JONGCD&V Wilrijk is een jonge, dynamische vereniging voor elke jonge (15-30 jaar) inwoner van Wilrijk die wil proeven van politiek en Christen-Democratie.

Als jonge christendemocraten willen we niet aan de zijlijn staan, wel meespelen. We gaan in debat met de districtsschepenen, leggen banden met andere organisaties, durven een plan uit te werken voor Wilrijk en hier ook voor op te komen. Meer lezen over JONGCD&V Wilrijk.

 

Een reactie achterlaten

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.