project katalysator | urban physics | geëngageerd beestje

thijsvandenbrande_150x100Thijs Van den Brande werd geboren in Brasschaat, vlak bij Antwerpen. Jaren later trok hij naar Leuven om daar de opleiding Burgerlijk Ingenieur bouwkunde aan de KU Leuven te studeren terwijl hij nog steeds in Brasschaat achtereenvolgens begeleiding was bij de lokale scouts en de pluswerking. Ondertussen maakte hij van zijn hobby zijn beroep en werkt Thijs als jeugdwerker voor IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen en is hij instructeur in het jeugdwerk. Daarnaast ontwikkelt Thijs in bijberoep websites voor mensen en bedrijven die een (duurzaam) verhaal willen vertellen. Een andere passie is het (helpen) uitwerken van frisse, creatieve projecten: Startup Weekend Leuven, Franciscus Spreekt, …

Gedurende zijn studies was Thijs, na een carrière in verschillende adviesorganen aan de universiteit, ondervoorzitter bij LOKO, de Leuvense studentenraad. In die hoedanigheid zetelde hij ook in de Academische Raad en de Raad van Bestuur van de KU Leuven. Tijdens zijn mandaten had hij voornamelijk oog voor de onderwijskwaliteit in de verschillende opleidingen, kwaliteitssystemen, maar evengoed voor de specifieke voor- en nadelen die een grote studentenpopulatie in Leuven met zich meebrengen. In die periode nam hij ook tweemaal deel aan de LERU Bright conference, waarvan eenmaal als chairperson.

Na het behalen van het masterdiploma in de Ingenieurswetenschappen, werkte Thijs als doctoraatsonderzoeker aan de sectie Bouwfysica. Hij onderzocht de effecten van slagregen op gevels, vocht- en warmtetransport in gebouwdelen en specifieke schadegevallen ten gevolge van vocht, maar evengoed het gedrag van wind en regen in de stad. Hiervoor ontwikkelde hij verschillende computermodellen en experimenten om dit gedrag te voorspellen.

Na zijn studentencarrière bleef Thijs plakken in Leuven en nam hij deel aan de Politieke Academie 2.0, georganiseerd door CEDER, de studiedienst van CD&V. Na een geslaagd traject met een eindwerk rond digitalisering in de culturele sector, besliste hij om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 in Leuven. Dit resulteerde in een publiek mandaat als OCMW-raadslid in Leuven en Bestuurder van Dijledal, sociale huisvestingsmaatschappij in Leuven en randgemeenten. Ondertussen verhuisde Thijs opnieuw naar Antwerpen (Wilrijk) waar hij dit politiek engagement verder zet als voorzitter van JONGCD&V Wilrijk en JONGCD&V Antwerpen.

Beschikbaar voor:

  • Communicatietraining: jeugdwerk, politiek, evenementen
  • Project katalysator: heeft je project een boost nodig, links in het (Antwerps) netwerk?
  • Creatief brainstormen
  • Toepassen nieuwe media en technieken in projecten
  • contactformulier

Meer info:

React!